Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Beredskapsorganisasjon og kriseledelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
719,-

Beredskapsorganisasjon og kriseledelse

Beredskapsorganisasjon og kriseledelse belyser ulike måter å organisere en virksomhets kriserespons. I boken ser en nærmere på ressursbehov og ulike lederoppgaver i krise, og hvordan de ulike ledelsesnivåene interagerer. Beredskapssamvirke mellom flere aktører har fått en sentral plass. 

Boken tar for seg både etater som er spesialisert for kriserespons, som for eksempel nødetatene, og virksomheter som har en beredskapsorganisasjon som en del av øvrig virksomhet. Den har et særlig fokus på hendelser som har konsekvenser for liv og helse, miljø og samfunnsverdier, men tar også for seg andre typer alvorlige hendelser som kan true en virksomhets verdier og eksistensgrunnlag. I boken diskuteres beredskap og respons mot ulike typer kriser, og særlig større og mer krevende hendelser som pandemier, naturkatastrofer, massevakuering, CBRNE, livstruende vold og terror, samt respons på cyberangrep og hybride trusler.

Beredskapsorganisasjon og kriseledelse vil være nyttig lesning for alle som er involvert i beredskapsarbeid og særlig ledere i organisasjoner med beredskapsansvar. Gjennom faktabokser belyses hvordan det norske sivile beredskapssystemet er bygd opp. Et stort antall eksempler belyser utfordringer og valgte løsninger ved konkrete hendelser. Boken gir en bred faglig-teoretisk plattform for studier innenfor kriseledelse, og er tilpasset studenter på mastergradsnivå. 

Odd Jarl Borch er professor i strategi og ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø, og leder for NORDLAB, Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. Han er også leder for fagnettverket Arctic Safety and Security i regi av University of the Arctic (UArctic). Borch er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har doktorgrad fra Umeå universitet i Sverige, forskerutdanning fra Indiana University i USA, samt sjøkapteinutdanning fra Bodin maritime fagskole.

Natalia Andreassen er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. Hun har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Nord universitet og er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert master i beredskap og kriseledelse. Andreassen har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret, med spesielt fokus på organisering av beredskap og kriseledelse i nordområdene, på maritim kriseledelse og samvirkeøvelser. 
Forfattere:
ISBN:
9788245024968
Utgitt:
Utgave:
1
Beredskapsorganisasjon og kriseledelse