Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Begynneropplæringen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
519,-

Begynneropplæringen
Matematikkdidatktikk - barnetrinnet

Marit Johnsen-Høines utdyper læreplanen når hun viser hvordan elevers uformelle språk og matematiske innsikt gir grunnlag for læring. Gjennom eksempler konkretiserer hun hvordan elever utvikler, bruker og overtar språk. Boka handler om dybdelæring og utforsking, særlig knyttet til tall og talloperasjoner. 

Eksempler fra praksis aktualiserer konstruktivistiske, sosiokulturelle og dialogiske perspektiv og formidler teorier om flerspråklighet og multimodalitet. Elevers aktiviteter ses i lys av kritisk matematikkundervisning og modellering, med fokus på hvordan elever argumenterer og utvikler algebraisk og algoritmisk tenkning. Begynneropplæringsperspektivet dreier seg om at når elever lærer noe nytt, har de kunnskaper og språk de kan knytte læringen til. Det har betydning for hvordan de yngste elevene sosialiseres til matematikklæring, og det er vesentlig for hele barnetrinnet.
Forfattere:
ISBN:
9788293598077
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Begynneropplæringen