Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bedringens sosiologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Bedringens sosiologi
Om potensialet i hverdagslig samhandling

Hverdagslig samhandling handler om noe som tas for gitt, og kan virke betydningsløst og trivielt. Det kan være hvordan vi veksler blikk, hvordan vi hilser på hverandre eller hvordan prat foregår. 

Forfatteren bruker eksempler fra eget forskningsarbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet, og retter oppmerksomheten mot uformell og alminnelig samhandling som en del av yrkesutøvelsen. For personer i utfordrende og sårbare livssituasjoner kan det å bli møtt som en alminnelig person være et viktig element i en terapeutisk prosess. En kan bevege seg fra å se seg selv som en avviker, til å få et selvbilde som en alminnelig og verdig person. Denne hverdagsresponsiviteten har ikke status som profesjonell, faglig virksomhet og er ofte undervurdert som verktøy for bedring, hevder forfatteren. Hun presenterer en sosiologi om små ting, og med bidrag fra Erving Goffman, Howard Becker, Randall Collins og Johan Asplund gir hun bedringsprosesser i hverdagslivet en teoretisk forankring.  

Forfatteren viser til at det er sider ved hverdagslivet som har eksistensielle dimensjoner. Slik sett handler boka også om noe allmennmenneskelig.

Astrid Skatvedt er sosiolog. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. 
Forfattere:
ISBN:
9788245032611
Utgitt:
Utgave:
1
Bedringens sosiologi