Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Batterier, mobiltelefoner, dalmatinere og vannmeloner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
305,-

Batterier, mobiltelefoner, dalmatinere og vannmeloner
Statistikk for mellomtrinne

Tilrettelagt og utviklet for norsk av Tore Heggem og Kjærand Iversen med utgangspunkt i Catherine Twomey Fosnot 2019, Batteries, Cell Phones, Dalmatians, and Pumpkin Growth: Data Representation and Analysis

Dette ressursheftet har fokus på arbeid med utforskende undervisning i statistikk. Elevene lærer om datarepresentasjoner, statistisk analyse, brøk og desimaltall knyttet til praktiske problemstillinger og ulike kontekster. Innledningsvis møter de problemstillingen: Hvilket batterimerke lønner det seg å kjøpe, dersom det legges vekt på levetid og pålitelighet? Med utgangspunkt i data fra tester av to batterimerker, skal de finne måter å representere dataene på, analysere framstillingene og finne svar. De møter nye kontekster, de lærer å studere diagrammer og å gjennomføre statistiske analyser. 

Problematikk omkring «juks» i framstilling av data aktualiseres når de undersøker salgstall for mobiltelefoner. Arbeid med data fra elev-vurdering av bøker gir innsikt i gjennomsnitt. Vekstprosesser knyttes til en historie om bonden som dyrker vannmeloner og trenger hjelp til å framstille og tolke vekstkurver. Heftet beskriver undervisning over ti økter, med forslag til hvordan en kan organisere undervisningen og eksempler på elevproduksjoner og klassesamtaler.  Det inneholder oversikt over læringsmål og statistiske begreper, er rettet inn mot grunnskolens mellomtrinn, men er også aktuelt for ungdomstrinnet. 

Dette er et ressurshefte for lærere og lærerstudenter på GLU 1.-7. og GLU 5.-10.
 

Forfattere:
(Oversetter)
(Oversetter)
ISBN:
9788293598169
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
96
Batterier, mobiltelefoner, dalmatinere og vannmeloner