Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning
Samarbeid for sammenheng

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere. Barn møter både SFO og skolen med bakgrunn i sine tidligere erfaringer, og det er barnehagelæreres, grunnskolelæreres og SFO-ansattes ansvar å legge til rette for at barna får overføre sin kompetanse i møte med nye miljø. Dette krever reelt samarbeid på tvers av de institusjonelle grensene. Barns erfaringer og opplevelser må gjøres gjeldende, og samarbeidet må inkludere samhandling og dialog.

Boka retter seg mot barnehagelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning.

Anmeldt: Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

Hilde Dehnæs Hogsnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge.

Forfattere:
ISBN:
9788245026726
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning