Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Barnevernsledelse for framtiden
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 11.07.2023
429,-

Barnevernsledelse for framtiden

Å nå målet om forsvarlig omsorg til utsatte barn og unge er et arbeid som må utvikles i tråd med god barnevernfaglig praksis, ny kunnskap og rådende normer. Ledelsesfunksjonen i barnevernet er avgjørende for god kvalitet og understrekes i ny lovgivning og i Oppvekstreformen. Denne boka bidrar til faglig nytenkning og inspirasjon til dagens og framtidens barnevernledere. 

Boka tar utgangspunkt i forventninger til dagens og framtidens barnevernledelse ut fra aktuelle utfordringer, faglig ledelse og barnevernlederrollen, menneskerettigheter og behovet for forvaltningsmessig og politisk styring. Videre diskuterer forfatterne en modell for barnevernledelse, og teorier om endringsledelse og ledelse av barnevernet som lærende organisasjon. Boka kommer også inn på ledelsesutøvelse og lederstøtte, samarbeid, teamledelse, personalledelse og konflikthåndtering og ledelse av et kultursensitivt barnevern. 

Barnevernsledelse for framtiden retter seg mot nasjonal videreutdanning i barnevernledelse, og masterutdanninger i barnevern og ledelse.  

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245046076
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
280
Barnevernsledelse for framtiden