Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnekonvensjonen, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
85,-

Barnekonvensjonen, e-bok

Barnekonvensjonen har ført til større oppmerksomhet for barns levekår og forhold over hele verden.


Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov. Det går fram av § 2 i menneskerettsloven. I lovens §3 står det: «Bestemmelser i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning.» Barnekonvensjonen overstyrer altså lover som opplæringsloven, barnehageloven og barnevernloven, ved eventuell motstrid. 


I dette heftet er barnekonvensjonens artikler gjengitt i fulltekst. Den er aktuell for alle som er opptatt av og engasjert i barns rettigheter.

Forfattere:
ISBN:
9788245040388
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
32
Barnekonvensjonen, e-bok