Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
279,-

Barnehagens møte med kulturelt mangfold

Barnehagen har en viktig oppgave med å skape et miljø som er preget av toleranse, lydhørhet og retten til å være forskjellige. Denne boken skal gi økt kunnskap om barnehagen i et mangfoldig samfunn.

Mange barnehager som har barn, foreldre og ansatte med ulike språklige, kulturelle, etniske og religiøse tilknytninger, omtaler seg selv som flerkulturelle. Det er imidlertid ikke gitt at en flerkulturell barnehage har en flerkulturell praksis. Dette skjer først når mangfoldet i barnehagens sammensetning får konsekvenser for innholdet og organiseringen i barnehagens hverdag.

I møte med minoritetsfamiliene har barnehagen et særskilt ansvar for å legge til rette for at familiene får en naturlig tilhørighet i barnehagefellesskapet, og at de opplever seg sett og hørt av personalet. 

Temaer fra boken

  • Hvordan kan barnehagen arbeide med ikke- diskriminerende pedagogikk
  • Hvordan møte andre menneskers kultur?
  • Språklig mangfold
  • Foreldresamarbeid og ulike oppdragelsespraksiser
  • Praksisfortellinger fra barnehagen

Målet er å øke kunnskapen om minoritetsfamilier hos ansatte i barnehagen, slik at alle familier uansett bakgrunn opplever seg sett og hørt av personalet.
Forfattere:
ISBN:
9788283721379
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
82
Barnehagens møte med kulturelt mangfold