Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagens læringsliv
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245008036
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
194
Barnehagens læringsliv

Barnehagens læringsliv
Kritiske perspektiver

Barnehagen har fått sin rettmessige status som en del av barns utdanning. Dette gir både muligheter og utfordringer. Læring er mer enn opplæring, og utdanning er mer enn undervisning. I barnehagen skal barn lære, leke og leve sine liv. Her blir barn tenkt, snakket og handlet fram. Det er all grunn til å fokusere på læringsliv i barnehagen.

Fornyelse og utvikling er sentralt i barnehagesammenheng. Er det også noe i barnehagens tradisjon som er verneverdig? Arbeidet i barnehagen skal vurderes og dokumenteres. Hvem eier definisjonsmakten på barnehageområdet?

Siktemålet med boka er å løfte fram barnehagens rolle og oppgave i møte med barn, barndommer og samfunnet for øvrig. Forfatterne oppfordrer til kritisk refleksjon over muligheter og utfordringer i barns læringsliv i barnehager, over politiske krav om medvirkning, likestilling, kulturelt mangfold, sosial utjevning, og samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

Bokas målgruppe er studenter i førskolelærerutdanningen og alle som arbeider i og med barnehager i Norge.

Hilde Dehnæs Hogsnes er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Mona-Lisa Angell er redaktør for fagtidskriftet Barnehagefolk og magasinet Verktøykassa.

Solveig Nordtømme er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-