Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagelæreres profesjonslæring
Forfattere:
ISBN:
9788245016925
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Barnehagelæreres profesjonslæring

Barnehagelæreres profesjonslæring
I barnehagens mulighetsrom

Boken bygger på tre doktorgradsavhandlinger som belyser utfordringer og mulighetsrom i barnehagelæreres profesjonslæring. Forfatterne belyser og drøfter barnehagelærerprofesjonens
kunnskapsgrunnlag, ledelse og samarbeid og det pedagogiske arbeidet med barna.
Barnehagelæreres profesjonslæring retter seg mot ansatte i barnehagelærerutdanning, masterstudenter og barnehageforskere.
Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes og Elin Ødegård er førsteamanuensiser og har lang erfaring som førskolelærere og i førskolelærerutdanningen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
289,-