Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagelæreren som inspirator
Forfattere:
ISBN:
9788245020380
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
180
Barnehagelæreren som inspirator

Barnehagelæreren som inspirator

En barnehagelærer er i posisjon til å være en inspirator. Hvilken betydning har barnehagelæreren og hva gjør at barnehagelæreren kan kalles en inspirator? Hva kan det innebære å være en inspirator for barn, foreldre, kolleger og samfunn? 

Barnehagelæreryrket er krevende og påvirkes av faglige, politiske og økonomiske føringer og av synet på barn, barndom og barnehage. Sentrale spørsmål i boka er hva som kan hemme og hva som kan fremme barnehagelærerens mulighet til å være en inspirator og hva som kan gjøre barnehagelæreren til en inspirator i dagens og morgendagens barnehager.

Marit Ranum Granholt er tidligere førstelektor i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Hun er utdannet barnehagelærer med praksis sompedagogisk leder og styrer.
Format
Språk
Forventes utgitt 17.08.2021
Antall
349,-