Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
319,-

Barnehagelæreren i en foranderlig verden, e-bok
Bærekraftige og kultursensitive praksiser

For første gang i verdenshistorien er over hundre millioner mennesker på flukt. Halvparten av disse er barn. Betydningen av kunnskap om barn og tidlig barndom er viktigere enn noen gang!

I boken Barnehagelæreren i en foranderlig verden – bærekraftige og kultursensitive praksiser presenteres fortellinger som retter søkelys mot betydningen av barnehagelærerrollen og kunnskapen om tidlig barndom i samfunn preget av mangfold og forandring. 

I noen av kapitlene ser forfatterne nærmere på hvordan barnehagelæreren kan bidra til mer kultursensitive og bærekraftige praksiser, ved å gi eksempler fra en barnehage i en flyktningleir i Hellas, samt fra ulike barnehagekontekster i Norge. I andre kapitler bidrar de med teoretiske og filosofiske perspektiver knyttet til betydningen av barnehagen som en viktig samfunnsinstitusjon, og barnehagelæreren som samfunnsaktør i en global verden. 

Målgruppen for boken er barnehagelærerstudenter på ulike nivå, barnehagelærere og andre yrkesgrupper som arbeider med barn og familier.

Redaktørene er ansatt ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.
Marit Heldal er førstelektor i pedagogikk.
Trond Løge Hagen er førstelektor i fysisk aktivitet og helse.
Ingvild Olsen Olaussen er førsteamanuensis i drama.
Gry Mette D. Haugen er professor i samfunnsfag.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245046809
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
247
Barnehagelæreren i en foranderlig verden, e-bok