Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Barnehagelærer og pedagogisk leder
- verdibevisst meningsledelse av barna, innholdet og personalet

Denne boken setter den pedagogiske lederen i sentrum. Primæroppgaven til de pedagogiske lederne med å lede barna og det pedagogiske innholdet er særlig vektlagt. 

Forfatteren introduserer verdibevisst meningsledelse som fundament og teoretisk referanseramme for pedagogisk ledelse. Ledelsesprofilen er forankret i barnehagens verdigrunnlag og ansvar for meningsskaping. Verdibevisst meningsledelse består i å lede bevisstgjøring og meningsskapingsprosesser for barna og personalet.

Barnehagelærer og pedagogisk leder etablerer en teoretisk referanseramme for pedagogisk ledelse, med kapitler om selvledelse, pedagogisk ledelse av barna, innholdet og personalet. Boken er forskningsbasert og metodisk innrettet, og har eksempler på og konkretisering av ledelse i praksis. Den gir en innføring i pedagogisk ledelse i barnehagelærerutdanningen og for utforskning og utvikling av ledelse for barnehagelærere.

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved universitetet i Sørøst-Norge. Hun har flere års erfaring fra ledelse og pedagogisk arbeid i barnehage og med undervisning i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Forskningsinteressene hennes er pedagogisk ledelse, omsorg og profesjonsetikk for barnehagelærere og relatert til barnehagelærerutdanningen, samt utdanningsforskning. Hun har publisert en rekke artikler og kapitler rettet mot barnehagelærerprofesjonen og barnehagelærerutdanningen og bøkene Profesjonsetikk for barnehagelærere og Omsorg i barnehagen.

Forfattere:
ISBN:
9788245034585
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
208
Barnehagelærer og pedagogisk leder