Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagelærer- fag og politikk,  e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
365,-

Barnehagelærer- fag og politikk, e-bok

Barnehagen er i en brytningstid og i ferd med å etablere seg som grunnmuren i barns utdanning. Siden 2005 har barnehagen vært underlagt Kunnskapsdepartementet, og i 2009 fikk alle barn rett til en barnehageplass. I 2012 fikk Utdanningsdirektoratet i oppgave å forvalte og utvikle barnehagen. Hvilken rolle spiller omsorg og læring i dagens barnehage?

Barnehagelærer – fag og politikk er en revidert utgave av Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk (2007). Denne reviderte utgaven løfter fram de politiske og faglige veivalgene i barnehagesektoren de senere årene. Forfatterne har satt søkelyset på barnehagens oppdrag og samfunnets forventninger til barnehagelærere. 

Barnehagelærer – fag og politikk drøfter noen dilemmaer ved barnehagens nye status som utdanningsinstitusjon. Forfatterne ønsker å bidra til større profesjonsbevissthet blant barnehagelærere, og skape interesse for barnehagepolitikk.

Mimi Bjerkestrand er tidligere leder i Utdanningsforbundet, nå rektor ved Slettebakken skole i Bergen. Hun er utdannet førskolelærer og har tidligere arbeidet som pedagogisk leder og styrer.
 
Turi Pålerud er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Hun er utdannet førskolelærer, har hovedfag i pedagogikk og har arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har også praksis fra barnehage.
 
Louise Birkeland var førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen.
 
Turid Thorsby Jansen er førstelelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.
 
Thomas Moser er professor ved Høgskolen i Vestfold.
 
Kristin Rydjord Tholin er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(Illustratør)
ISBN:
9788245044584
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
197
Barnehagelærer- fag og politikk, e-bok