Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barndomspsykologi
Forfattere:
(Oversetter)
(Oversetter)
ISBN:
9788245014747
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
322
Barndomspsykologi

Barndomspsykologi
Små barn i en ny tid

Barndomspsykologi – Små barn i en ny tid er et unikt bidrag til et fagfelt preget av raske endringer. Gjennom utforskning av nye trender i internasjonal forskning og en tverrfaglig tilnærming utfordrer Sommer våre antakelser og vår forutinntatthet om barndommen i det moderne samfunnet. Han tar et kritisk oppgjør med en rekke barne- og familiepsykologiske teorier og utfordrer de tradisjonelle paradigmene på fagfeltet. For å forstå hva et barn er, må man forstå barndommen. Forfatteren retter derfor søkelyset mot kultur, hverdagsliv, barnets sosiale kompetanse, moderne barndom og barns utvikling og gir leseren ny og verdifull innsikt i utviklings- og barndomspsykologi.

Bokens tverrfaglige profil gjør den aktuell for studenter som skal tilegne seg kunnskap om teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning, nærmere bestemt:

grunnskole- og barnehagelærstudenter
sosialfag- og barnevernspedagogstudenter
spesialpedagogstudenter
psykologi-, sosiologi- og antropologistudenter

Dion Sommer er professor i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, Aarhus Universitet, Danmark. Han er forfatter av atskillige publikasjoner, utgitt på en rekke språk, om tidens barndom, familie samt ny utviklingspsykologi. Han er også en hyppig foreleser på internasjonale konferanser, med forskningsformidling og foredragsvirksomhet i både inn- og utland.


Dette er en banebrytende bok med et overbevisende nytt paradigme av stor verdi for barnehagelærerutdanningen.
Professor Ingrid Pramling Samuelsson,
International Journal of Early Childhood

Fagbokforlaget har tidligere oversatt og gitt ut Sommers bok
Barn i senmoderniteten (2012).


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
619,-