Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barndom - barnehage - inkludering
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Barndom - barnehage - inkludering

Barnehagen som institusjon skal gi barn rom for å utvikle identitet i kulturelle møter med andre. Hvordan skaper den enkelte barnehage rom for det store mangfoldet av barn, den bredde og variasjon som dagens barnefellesskap representerer? Denne boken har som mål å gi dypere innsikt i barnehagens inkluderingsprosesser. Forfatterne analyserer temaet ut fra forskjellige faglige ståsteder. Endringer, prosesser og relasjoner utgjør de sentrale perspektivene. Når et mangfold av barn inkluderes i et større sosialt fellesskap, oppstår en rekke utfordringer og dilemmaer. Hvilke muligheter og barrierer finnes for eksempel for ulike barns medvirkning?

Boken henvender seg til masterstudenter og faglig personale ved førskole- og lærerutdanninger, og til andre som er opptatt av inkludering.

Berit Bae, Randi Dyblie Nilsen, Kirsten Lauritsen, Hege Lundeby, Borgunn Ytterhus, Elin Eriksen Ødegaard og Maria Øksnes er medforfattere.

Tora Korsvold er dr.art. og forsker ved Norsk senter for barneforskning ved NTNU.

Omtale:
Antologien Barndom - barnehage - inkludering utfordrer med sine perspektiveringer tradisjonelle og diskursive forståelser av begrepene mangfold, minoriteter, integrering og inkludering. (...) [Grundigheten] bør tale for at førskolelærere i arbeidslivet også kan være en viktig målgruppe. Betydningen av å vite hvordan kunnskapen om barnehager skrives frem kan være av stor betydning for utvidelsen av egen profesjonsforståelse. Til dette er boken et viktig bidrag.
Morten Solheim i Pedagogisk bokorm
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245009781
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Barndom - barnehage - inkludering