Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Barna og programmene
Kan standardisert pedagogikk fremme sosial kompetanse?

Trenger barnehagebarn pedagogiske programmer for å lære å bli en god venn eller for å gjenkjenne følelser som tristhet og glede?

I denne boka undersøker forfatterne barns møter med en praksis som springer ut av programmer for sosial kompetanse. Programmene speiles mot barnehagepedagogiske tradisjoner, og i analyser av praksis løftes velkjente pedagogiske problemstillinger fram: Hvordan balanserer vi mellom barns rett til medvirkning og pedagogens intensjoner? Hvordan lærer barn best – gjennom instruksjon eller gjennom dagliglivets erfaringer? 
Boka er en praksisnær vitenskapelig publikasjon.

Monica Seland er professor i barnehagevitenskap ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Hun er utdannet barnehagelærer og har arbeidet flere år i barnehage. Seland har en doktorgrad i tverrfaglig barneforskning og har blant annet forsket på hverdagsliv i fleksible barnehager, barns trivsel og medvirkning, og evidensbasert praksis. 

Turi Pålerud er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Hun er utdannet barnehagelærer med hovedfag i pedagogikk og master i faglitterær skriving. Pålerud har arbeidet i barnehage, i barnehagelærerutdanningen og med utdanningspolitikk. Hun har skrevet og redigert fagbøker om barnehagens pedagogikk.
Forfattere:
ISBN:
9788245032987
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Barna og programmene