Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Bærekraftige forsyningskjeder
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
739,-
Forventes utgitt 20.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Bærekraftige forsyningskjeder

For å ta ansvaret for det grønne skiftet må vi se på hvordan integrasjonen av markedsføring og logistikk i forsyningskjedene kan bidra til bærekraftig praksis. Ved å forstå hvordan markedsføring og logistikk fungerer sammen, kan virksomheter identifisere muligheter for å redusere miljøpåvirkningen av forsyningskjedene sine.

Ledelse av bærekraftige forsyningskjeder spiller en avgjørende rolle i den grønne omstillingen ved å fremme miljøvennlig praksis og stimulere til endring både internt i kjedene og i samspill med forbrukere og leverandører. Boken gir en omfattende innføring i modeller og prosedyrer for hvordan produkter flyttes, lagres og distribueres, samtidig som den utforsker prinsippene for å bygge opp forsyningskjeder som tar ansvar for miljøet og samfunnet.

Forsyningskjedens konsept har sine røtter i logistikkfaget, mens markedsføring har tradisjonelt analysert markedsføringskanaler. Logistikk setter søkelys på vareflyt og prosesser, mens markedsføring har vært mer opptatt av den organisatoriske og styringsmessige siden av distribusjonen. Den økte dynamikken i markedene, særlig som følge av det grønne skiftet, skaper nye utfordringer. Kortere produktlivssykluser krever rask tilpasning av forsyningskjedene. Økt globalisering, internasjonal konkurranse og økende netthandel øker også kompleksiteten i forsyningskjedene.

Det grønne skiftet legger et større ansvar på ledelsen av forsyningskjedene når det gjelder miljø- og sosiale hensyn gjennom hele kjeden. Denne boken undersøker forsyningskjeder fra ulike faglige perspektiver, noe som kan bidra til økt innsikt og forståelse av hvordan man best kan håndtere disse utfordringene og mulighetene i en tid med stadig mer presserende behov for bærekraftige løsninger.

Dosent Eirill Bø er tilknyttet Handelshøyskolen BI, og professor Arne Nygaard er tilknyttet Høyskolen Kristiania.


Forfattere:
ISBN:
9788245039092
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
310
Bærekraftige forsyningskjeder