Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bærekraftig økonomi, e-bok
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
469,-

Bærekraftig økonomi, e-bok
Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi

Bærekraftig økonomi handler om hva som forårsaker en av vår tids største utfordringer – klima- og miljøkrisen – og tar opp hva vi kan gjøre for å skape en bærekraftig framtid. Boken tar utgangspunkt i økologisk og institusjonell økonomi. Den tilbyr begreper og forståelsesmåter som avviker fra tradisjonell økonomifaglig tenkning når vi skal løse bærekraftens utfordringer. To forhold er spesielt sentrale: For det første trengs modeller som vektlegger økonomien som integrert i naturens prosesser. For det andre trengs en utvidet forståelse av hva som motiverer handlingene våre når vi opptrer i ulike roller eller samfunnsfunksjoner. Mens teknologisk endring er viktig, påpeker boken at «det grønne skiftet» krever grunnleggende endringer også i de politiske og økonomiske systemene våre. Boken diskuterer hvordan disse kan se ut. 

Hovedmålet med Bærekraftig økonomi er likevel ikke å foreskrive løsninger, men å hjelpe leseren til å tenke kreativt om hvordan framtiden kan se ut og hvordan vi kan komme dit. Boken presentere måter å tenke på som kan vitalisere debatten om nødvendige samfunnsmessige endringer. Den er tilpasset undervisningsbehovet på bachelornivå, men gir viktig innsikt for alle samfunnsengasjerte mennesker.

Arild Vatn er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har arbeidet innen fagområdet miljøpolitikk i det meste av sin aktive karriere. Han har ledet the European Society of Ecological Economics og mottatt flere priser for arbeidet sitt både i Norge og internasjonalt.
Forfattere:
ISBN:
9788245039368
Utgitt:
Utgave:
1
Bærekraftig økonomi, e-bok