Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
209,-

Bærekraft i praksis
Aktiviteter og øvelser

Skole og SFO skal oppmuntre elevene til å reflektere og handle etisk og miljøbevisst, vise solidaritet og ta veloverveide valg. Aktivitetene og øvelsene i denne boka er med på å fremme elevenes verdier og holdninger, og gir elevene en forståelse for at handlingene og valgene til hver enkelt har betydning.

«En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.»
Verdenskommisjonen, 1987
Forfattere:
ISBN:
9788245044966
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Bærekraft i praksis