Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Autoriserte samfunnsbilder
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Autoriserte samfunnsbilder
Kritisk tenking i samfunnskunnskap

I samfunnskunnskap skal elevene lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Det er nedfelt i læreplanen. Dette må lærebøkene stimulere til gjennom å gi ulike perspektiver og kritiske innfallsvinkler. I denne boken spørres det om lærebøkene i samfunnskunnskap for ungdomsskolen gjør dette.

Hvilke samfunnsbilder formidler lærebøkene? Viser de at det kan være ulike perspektiver og forståelser av samfunnsforholdene? Stiller de kritiske spørsmål, og gir de elevene et utgangspunkt for selv å stille kritiske spørsmål? Klargjør de at det i et demokrati er mulig å påvirke politiske, sosiale, økonomiske forhold? Eller gir de endimensjonale bilder der det bare er én måte å forstå samfunnet på og ingen kritiske innvendinger?

Boken diskuterer også hvordan man kan problematisere forskjellige samfunnsforhold. Den er derfor et utgangspunkt for en mer kritisk og problematiserende undervisning i skolens samfunnskunnskap.

Boken er skrevet både på bokmål og nynorsk.

Kjetil Børhaug er førsteamanuensis ved universitetet i Bergen.
Jonas Christophersen er førstelektor ved Høgskolen i Bergen.

Forfattere:
ISBN:
9788245012255
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
208
Autoriserte samfunnsbilder