Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Automatiseringssystemer 2
Forfattere:
ISBN:
9788211044150
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Automatiseringssystemer
Trinn:
VG2, VG3
Gå til ressurs
Automatiseringssystemer 2

Automatiseringssystemer 2
Reguleringsteknikk og sikkerhet

Dette læreverket dekker den nye læreplanen i faget automatiseringssystemer for Vg2 og Vg3 etter fagfornyelsen.

Automatiseringssystemer er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Læreverket består av to trykte lærebøker og en nettressurs.

Automatiseringssystemer 2 dekker blant annet pådragsorganer, reguleringsteknikk, regulatorjustering, prosess- og automatiserings systemer, klimaanlegg, datastyrte verktøymaskiner, robotisering, maskinsikkerhet, instrumentrør, hydraulikk, vedlikehold, standarder ogforskrifter.

Jon Eirik Standal Darre har undervist i automatiseringsfaget i 9 år og jobber som faglærer i automatisering ved Laksevåg og Bergen maritime videregående skole. Han er utdannet automatiker. Darre er ansatt i skolen som adjunkt med tilleggsutdanning og har gjennomført praktiskpedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til flere videreutdanninger relatert til yrkespedagogikk.

Petter Skaraas arbeider som salgsdirektør for Emerson Automation Solutions. Han er utdannet fagskoleingeniør innen automasjon og har fagbrev som automatiker og skipselektriker. Han har i største del av karrieren hatt lederroller i selskaper med automasjon og måling som sin kjernevirksomhet.
Format
Språk
Forventes utgitt 01.03.2022
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-

Bøker i samme serie