Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv
Hva vet vi om voksne og eldre med en autismespekterdiagnose?

Autismespekterdiagnoser eller -tilstander (ASD) regnes som livslange. De som arbeider innenfor psykisk helsevern for voksne, i eldreomsorgen, i hjemmesykepleien eller på ulike institusjoner, vil sannsynligvis komme i kontakt med eldre personer med en oftest udiagnostisert, autistisk tilstand. Den utstrakte forskningen på ASD gjennom de siste tiårene har imidlertid i stor grad vært rettet mot barn og ungdom. Dermed er det et stort behov for kunnskap om eldre personer med ASD, med særlig fokus på kognitive særtrekk, karakteristisk atferd og de psykiske problemene som ofte forekommer sammen med ASD.

I denne boken samler og diskuterer Nils Kaland det som finnes av forskning på feltet. Han beskriver også en rekke mulige pedagogiske og psykologiske tiltak. Bokens målgruppe er personer som arbeider innenfor eldreomsorgen, fagfolk innenfor autismefeltet, leger, psykologer og annet helsepersonell, samt studenter i utdanninger som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og sosialfag. Den er også relevant for familiene til personer med ASD. En betydelig. En betydelig del av stoffet omhandler ASD generelt, og lesere som ikke primært er interessert i eldre personer med ASD, vil også kunne ha utbytte av boken. Gro Dahle har skrevet forordet i boken.

Nils Kaland er dr.polit. og professor i kognitiv psykologi ved Høgskolen i Innlandet. Fra Universitetet i Oslo har han doktorgrad innenfor Asperger syndrom og kognitive funksjoner hos barn og ungdom. Han har gjennom en årrekke publisert forskning i norske og internasjonale fagtidsskrifter og formidlet om autismespektertilstander på ulike arenaer.

«Nils Kaland har skrevet en nydelig monografi som oppsummerer norsk og internasjonal forskning. Boken er smakfullt utformet og synes anvendelig både som oppslags- og læreverk. Jeg vil tro at boken ville være av interesse for helsearbeidere på alle nivåer, pårørende og studenter.» Jarle Johannesen i Autisme i dag 2018

«Boken gir en svært innholdsrik oversikt over hva man i dag vet om eldre mennesker med en autismespekterdiagnose, samtidig som tek­sten flyter lett selv om den er full av henvisninger til undersøkelser og faglige synspunkter. Denne boken vil kunne nå mange - ikke bare dem som arbeider med voksne og eldre med en autismespekterdiagnose.» Lars Smith i Tidsskrift for Norsk psykologforening 2018

«Autisme og Aldring i et Utviklingsperspektiv er en bok som utfordrer forsømmelsen av voksne og eldre med ASD innenfor det viten­skapelige miljøet. Kalands mål er å øke kunnskapen og oppmerksomheten rundt denne gruppen med ASD, noe jeg mener han får til med denne boken.» Rebekka Solvik Lisøy i Psykologi i kommunen 2018

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245023121
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
404
Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv