Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arkitektprosjekt
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
339,-

Arkitektprosjekt
Areal, volum og rutenett

Arkitektprosjektet skisserer et undervisningsopplegg der elever lærer om areal, omkrets og volum gjennom dybdelæring i utforskende samarbeid. Konteksten beskrives ved at et arkitektfirma har fått i oppgave å designe en bygning som har vegger av glass og flatt soltak. Gjennom ti læringsøkter ligger denne konteksten fast. Den utvides og utvikles også gjennom en beskrevet kommunikasjon mellom de unge arkitektene (elevene) og kunden. 

Prosjektet skal ende ut i at elevene presenterer en endelig plan for bygging. Det foldes ut et læringslandskap. Elevene planlegger og lager modeller. De utforsker figurer, sammenhenger og størrelser. De presenterer matematiske ideer for hverandre. Med utgangspunkt i enkle geometriske former i 2D og 3D, utvides innsikten til mange former og forhold mellom dem. Det innebærer at multiplikasjon inngår i landskapet. Arbeid med enkle operasjoner videreføres til flersifret multiplikasjon, multiplikasjon med desimaltall og brøk. Hensikten er at det foregår dybdelæring i veksling mellom multiplikasjon og geometri. 

Temaene blir viktige for hverandre. Mot slutten av prosjektet utforsker elevene koordinatsystemet der de overfører egne modeller. De lager og følger trinnvise instruksjoner 
som grunnlag for å programmere en laserskjærer som kan skjære ut ulike prismer. Prosjektet viser slik en aktuell og fornuftig tilnærming til koding/programmering i skolens matematikkundervisning. Til slutt gjør elevene seg klare til å presentere modellene for kundene som har «bestilt» oppdraget.

Heftet er prøvd ut med godt resultat på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn.

Glassco & Fosnot har utviklet dette heftet som bygger på perspektivene beskrevet i Matematikk: Sammenhenger for læring (Context for learning):
1. Køyesenger. Tidlig tallforståelse
2. Beste kjøp. Brøk-addisjon og subtraksjon
3. Dagligvarer. Multiplikasjon - en innføring

Forfattere:
ISBN:
9788293598039
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
88
Arkitektprosjekt