Arbeidsmiljøloven med kommentarer
Forfattere:
ISBN:
9788245018707
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
1572
Vekt:
2492 gr
Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016.

Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.

Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale.

Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og presis.

Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.

Forfattere er:

Aase C. Løne

Aili Kristin Stenseth

Alex Borch

Anita Hegg

Anne Amanda Norendal

Anniken Astrup

Cathrine Prahl Reusch

Claude A. Lenth

Elizabeth Ege

Else Leona McClimans

Gunn Kristin Olimstad

Harald Pedersen

Helga Aune

Henning Jakhelln

John Aage Hvardal

Kari Gimmingsrud

Katrine Rygh Monsen

Kristine Fremstad Moen

Lill Christin Egeland

Lise Johansen

Liv Torill Evenrud

Marita Lien

Marit B. Frogner

Monica Haugedal

Nina Kroken

Ole Kristen Øverberg

Per Benonisen

Preben H. Mo

Rannveig Arthur

Rune Bård Hansen

Stian Hasli-Hansen

Stig Åkenes Johnsen

Tina Storsletten Nordstrøm

Torbjørn Stokke

Tor Kielland

Trond Erik Kvalsnes

På lager - sendes nå
1 399,-