Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidsmiljøloven med kommentarer
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 699,-

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Arbeidsmiljøloven med kommentarer ble anmeldt i Juristkontakt, 2 utg.

 ( ) én av de viktigste kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven i bokform.
Ole André Oftebro Advokat, partner i Advokatfirma Ræder DA

Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016.

Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.

Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale.

Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og presis.

Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.

Forfatterne er:

Aase C. Løne
Aili Kristin Stenseth
Alex Borch
Anita Hegg
Anne Amanda Norendal
Anniken Astrup
Cathrine Prahl Reusch
Claude A. Lenth
Elizabeth Ege
Else Leona McClimans
Gunn Kristin Olimstad
Harald Pedersen
Helga Aune
Henning Jakhelln
John Aage Hvardal
Kari Gimmingsrud
Katrine Rygh Monsen
Kristine Fremstad Moen
Lill Christin Egeland
Lise Johansen
Liv Torill Evenrud
Marita Lien
Marit B. Frogner
Monica Haugedal
Nina Kroken
Ole Kristen Øverberg
Per Benonisen
Preben H. Mo
Rannveig Arthur
Rune Bård Hansen
Stian Hasli-Hansen
Stig Åkenes Johnsen
Tina Storsletten Nordstrøm
Torbjørn Stokke
Tor Kielland
Trond Erik Kvalsnes


Forfattere:
ISBN:
9788245018707
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
1572
Arbeidsmiljøloven med kommentarer