Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidsliv, historie, samfunn
Forfattere:
ISBN:
9788276745672
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
350
Arbeidsliv, historie, samfunn

Arbeidsliv, historie, samfunn
Norske arbeidslivsrelasjoner

Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten.

Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? Hva slags særpreg har det sammenlignet med andre land? Hva er de stabile trekkene, og hvilke historiske (opp)brudd har ledet fram mot dagens situasjon?

Gjennom historiske, sosiologiske og arbeidsrettslige perspektiver gir samtidig boka
- oversikt over utviklingen av forholdet mellom styringsrett, medbestemmelse og statlig myndighetsutøvelse i både privat og offentlig sektor
- kunnskap om toneangivende politiske reguleringsregimer, viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper, dynamikken i ulike forhandlingssystemer, og betydningen av endringer i lov- og avtaleverket, og i yrkes- og organisasjonsstrukturen
- innblikk i møter mellom internasjonale og globale utviklingstendenser og nasjonale tradisjoner og institusjoner.

Boka vil være nyttig for studenter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og politiske beslutningstakere.

Forfatterne er knyttet til AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, som samler forskere fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Jan Heiret er forsker ved Rokkansenteret, Olav Korsnes er professor i sosiologi, Knut Venneslan er professor i filosofi, og Øyvind Bjørnson var professor i historie.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
509,-