Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeid i pleie- og omsorgssektoren
Forfattere:
ISBN:
9788245003208
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
315
Arbeid i pleie- og omsorgssektoren

Arbeid i pleie- og omsorgssektoren
En innføringsbok

Arbeid i pleie- og omsorgssektoren er en innføringsbok som er spesielt beregnet for personer uten formell fagutdanning i helse- og sosialfag. Den handler i første rekke om grunnleggende forhold i møter mellom personer som trenger hjelp og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, og dekker temaområdene Sosial- og helsedirektoratet anbefaler som minimumsinnhold av grunnleggende kunnskap for arbeid på dette feltet (IS-1234).

Boken er lettlest med mange aktuelle eksempler, fortellinger, illustrasjoner, spørsmål og oppgaver.

Boken passer for alle ufaglærte i helse- og sosialsektoren, enten det er fast ansatte, vikarer eller støttekontakter. Boken passer dessuten som litteratur for alle i målgruppen som deltar i ulike opplæringsprogrammer, også i regi av Aetat, og vil være en nyttig bok for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Odd Mandal er sosionom med erfaring fra helse- og sosialsektoren og arbeider nå som opplæringsleder i kompetanseorganisasjonen Kommunal Kompetanse.

Åsmund Nyhus er sykepleier med videreutdanning i sykepleievitenskap og pedagogikk og er daglig leder i Agder HMS og VÅR bedriftshelsetjeneste.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
569,-