Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ansiktstraumatologi
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788245007534
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Ansiktstraumatologi

Ansiktstraumatologi
Metodebok i skadebehandling

I denne boken presenteres de viktigste metodene for undersøkelse og operativ behandling av pasienter med skader i ansikt, hode og nakke, og den postoperative omsorgen for disse pasientene blir beskrevet. Her omtales også organiseringen av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet og pasientrettigheter.
Boken er praktisk å ha ved kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med skader. Den vil også være til nytte for leger på legevakter, for øyeleger, øre-nese-hals-leger, tannleger, sykepleiere i akuttmottak, på anestesi-, operasjons- og intensivavdelinger, for studenter i medisin og helsefag og for ambulansearbeidere.
Redaktørene er dr.med. og arbeider ved Ullevål universitetssykehus. Rolf Hanoa er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen er seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred er professor og avdelingsoverlege samme sted.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
485,-