Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Anleggsteknikk for anleggsgartnere
Forfattere:
ISBN:
9788280210975
Utgitt:
Utgave:
1
Anleggsteknikk for anleggsgartnere

Anleggsteknikk for anleggsgartnere

"Denne læreboka henvender seg til elever som skal gjennomføre opplæringen innenfor Vg2  Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag i videregående skole, og de som er lærlinger eller praksiskandidater og skal ta fagprøven innenfor Vg3 Anleggsgartnerfaget. Den er utvilsomt også en godt egnet fagbok for anleggsgartnerfirmaer og kommunenes egne avdelinger med ansvar for bygging og vedlikehold av ulike typer anlegg landet rundt.
I denne boka vil anleggsgartneren finne støtte til de fleste arbeidsoppgaver som knytter seg til fagets grå del. Her forklares det siste nye innen GPS og datateknologi, men også spesielle anleggstyper for å møte dagens klimautfordringer, som lokal overvannsdisponering, såkalte LOD-tiltak. Her er også  grunnleggende stoff om opparbeiding av anlegg for barn og unge, universell utforming, lovverk, historikk og organisasjonene innen faget."

Format
Språk
Forventes i salg
Antall
649,-