Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer
Tilnærminger for mestring og myndiggjøring

De siste åra har det vært ei betydelig økning i antallet nyankomne ungdommer i norsk skole. Dette er ei svært sammensatt elevgruppe, men et fellestrekk er at de har relativt kort tid til å tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å delta i videre utdanning og yrkesliv. En del av disse elevene har dessuten lite formell skolegang fra før og begrensa skriftspråklige ferdigheter. Dette stiller store krav til opplæringa i både språk og fag. 

Denne boka gir et kunnskapsbasert grunnlag for å lykkes med dette arbeidet. Forfatterne legger til grunn at opplæringa bør ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, og ha elevenes mestring og myndiggjøring som mål. Boka tar for seg de juridiske og ideologiske rammene for opplæringa, og hvordan en kan jobbe med utvikling av språklige ferdigheter. Den gir også eksempler på flerspråklig og multimodalt arbeid med tekstskaping. Boka henvender seg til studenter i grunnskolelærerutdanninga (5–10), lektorutdanninga (8–13) og ulike etter- og videreutdanninger, samt til lærere i feltet.

Bokas forfattere er ansatte ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og lærere i praksisfeltet. 
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245033601
Utgitt:
Utgave:
1
Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer