Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Alltid, aldri eller noen ganger?
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Alltid, aldri eller noen ganger?
Om matematisk argumentasjon i grunnskolen

Bevis er grunnlaget for all matematikk. Uten bevis blir alle matematiske påstander gjetninger. Hva kan argumentasjon og bevis være i grunnskolen? Hvordan kan en arbeide med argumentasjon og bevis med unge elever? I boka får leseren en praksisnær, men samtidig forskningsbasert, redegjørelse av hvordan matematisk argumentasjon kan gjennomsyre matematikkundervisningen. Forfatterne går i dybden på gyldige argumentasjonsformer i ulike oppgavetyper – både oppgaver som man vet brukes mye i matematikkundervisningen allerede, og oppgaver som kan være til inspirasjon i videreutvikling av egen undervisning. Boka tar også for seg lærerens rolle og diskuterer hvordan læreren kan støtte elever i arbeid med argumentasjon og bevis.

Det vises gjennomgående til eksempler fra klasserommet, og i tillegg gir boka forslag til videre lesning og fordypning. Boka er aktuell for lærere på grunnskolens barne- og ungdomstrinn, og som pensumslitteratur i lærerutdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10 og foreligger i november 2023. De fire forfatterne er alle lærerutdannere i matematikk, samlet representerer de mange års undervisningserfaring fra skole og lærerutdanning. Gjennom flere år har de forsket på arbeid med resonnering, argumentasjon og bevis i skolen.
Forfattere:
ISBN:
9788293598145
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Alltid, aldri eller noen ganger?