Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Akantus kunst og handverk
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252166057
Utgitt:
Utgave:
2
Akantus kunst og handverk

Akantus kunst og handverk
Kunst og handverk for 8.-10. klasse

Akantus er ei treårsbok for kunst og handverk på ungdomstrinnet.

«Oppleving – uttrykk – refleksjon» Desse omgrepa gjennomsyrer heile verket. Biletmaterialet er rikt og variert. Elevboka gir faglege overblikk og djupdykk, og oppgåvene er praktiske og differensierte. Her har lærarar og elevar rikeleg tilfang å velje i.

Treårsboka gir læraren full fleksibilitet og er til god hjelp i årsplanlegginga. Elevane kan bruke boka som oppslagsbok når dei skal repetere eller ønskjer vidare fordjuping.

Nytt i 2. utgåva:

• Faget har fått færre timar på ungdomstrinnet. Derfor er boka mindre i omfang.
• Fagstoffet er praktisk retta.
• Mange nye illustrasjonar. Også i denne utgåva blir det lagt opp til å bruke illustrasjonane aktivt i undervisninga.
• Kvart kapittel sluttar med ei avrunding: «Kva kan du gjere no?»
• Oppgåvene er differensierte, markerte med symbol for vanskegrad.
• Eit fleirtal av oppgåvene er praktisk retta.
• Større fokus på arkitektur, teknologi og design.Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
589,-