Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245008418
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
286
AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi
En grunnbok

Denne boken ble utgitt første gang i 2004. Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å revidere boken.

Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende.

Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). NK er ett av de 16 kompetansesentrene som hører til Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne diagnoser. NK drives av medisinsk divisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

I tillegg til bokens redaktør, cand.polit. Gerd Strand, bidrar cand.psychol. Grete Bryhn, dr.scient. Solveig N. Ervik, cand.paed. Bjørgulv Høigaard, cand.psychol. Egil Midtlyng, cand.philol. Ståle Tvete Vollan, cand.med. Ebba Wannag og cand.psychol. Geir Øgrim.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
499,-