Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
A New Scoop 7 Basic Workbook
Forfattere:
ISBN:
9788252171976
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
A New Scoop
Trinn:
7
A New Scoop 7 Basic Workbook

A New Scoop 7 Basic Workbook
Engelsk for barnetrinnet

A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå.

A New Scoop 7 Basic Workbook er ei utgåve av Workbook for elevar som treng enklare opplegg og seinare progresjon. A New Scoop 7 Basic Workbook har tilpassa oppgåver og eit utval «easy versions» av dei vanskelegaste tekstane frå A New Scoop 7 Textbook. Alle elevar skal arbeide med den same tekstboka og kan såleis vere saman i ei større gruppe, men dei som treng tilpassa oppgåver og forenkla tekstar, kan bruke A New Scoop 7 Basic Workbook i staden for den ordinære A New Scoop 7 Workbook.

A New Scoop 7 Basic Workbook er ei eingongsbok i A4-storleik med tydelege døme og god plass til å skrive.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
185,-

Bøker i samme serie