Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

333 ord du trenger
når du studerer til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier

Denne boka inneholder 333 ord og begreper. Forfatterne har valgt ut de ordene som er viktigst å forklare i oppstarten av bachelorstudiet til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. Ordforklaringene er ment som en første hjelp til å komme inn i språket til de profesjonene boka henvender seg til. 

Boka handler altså om ord, og gir deg en inngang til å forstå ordene. En dypere forståelse av profesjonsfagene begynner med en slik grunnforståelse. Målet er at du skal komme i gang med å sette deg inn i fagspråket. Men det er også riktig å si at boka handler om språk. Som profesjonsutøver jobber du med mennesker ved å snakke med dem du møter. Det er ved hjelp av språket du kan gi hjelp og støtte, samarbeide og løse konflikter, og dermed utøve yrket.

Jan Storø er dosent i sosialpedagogikk ved Institutt for sosialfag på OsloMet – storbyuniversitetet. Han underviser på bachelorutdanningen til barnevernpedagog og er spesielt opptatt av sosialpedagogikk, ettervern for unge med barnevernsbakgrunn, vitenskapsteori og fagskriving.

Jon Arne Løkke er dosent i atferdsanalyse og merittert underviser ved Avdeling for helse og velferd på Høgskolen i Østfold. Han underviser på bachelorutdanningen til vernepleier og er spesielt opptatt av atferdsanalyse, høgskolepedagogikk, miljøterapi og vitenskapsteori.


Forfattere:
ISBN:
9788245033212
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
333 ord du trenger