Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
333 ord du trenger
Forfattere:
ISBN:
9788245033212
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
333 ord du trenger

333 ord du trenger
når du studerer til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier

Denne boka inneholder 333 ord og begreper. Forfatterne har valgt ut de ordene som er viktigst å forklare i oppstarten av bachelorstudiet til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. Ordforklaringene er ment som en første hjelp til å komme inn i språket til de profesjonene boka henvender seg til. 

Boka handler altså om ord, og gir deg en inngang til å forstå ordene. En dypere forståelse av profesjonsfagene begynner med en slik grunnforståelse. Målet er at du skal komme i gang med å sette deg inn i fagspråket. Men det er også riktig å si at boka handler om språk. Som profesjonsutøver jobber du med mennesker ved å snakke med dem du møter. Det er ved hjelp av språket du kan gi hjelp og støtte, samarbeide og løse konflikter, og dermed utøve yrket.

Jan Storø er dosent i sosialpedagogikk ved Institutt for sosialfag på OsloMet – storbyuniversitetet. Han underviser på bachelorutdanningen til barnevernpedagog og er spesielt opptatt av sosialpedagogikk, ettervern for unge med barnevernsbakgrunn, vitenskapsteori og fagskriving.

Jon Arne Løkke er dosent i atferdsanalyse og merittert underviser ved Avdeling for helse og velferd på Høgskolen i Østfold. Han underviser på bachelorutdanningen til vernepleier og er spesielt opptatt av atferdsanalyse, høgskolepedagogikk, miljøterapi og vitenskapsteori.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
299,-