Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
425,-

101 måter å lese på
- en teoretisk og praktisk lesedidaktikk

Hvorfor, hvordan og hva skal elever lese? Hvordan skal vi sette dem i stand til å utvikle en best mulig lesekompetanse, god leseforståelse og evne til å tenke kritisk? Hvordan skaper vi leselyst, gode lesevaner og lesekondis hos elevene? Det er noen av spørsmålene boka søker å svare på. 

Denne andre utgaven av 101 måter å lese på er gjennomgående oppdatert i tråd med LK20. Boka har 
  • en introduksjon til lesedidaktikkens hvorfor, hvordan og hva 
  • 5 nye vitenskapelige artikler om å knekke leselystkoden; å utvikle leseforståelse; å komponere leseløp; lesing blant flerspråklige elever; digital lesing, og 
  • 101 lesebestillinger som binder teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier. Grepene er forankret i aktuell leseforskning og bygger bro mellom akademia og skolens praktiserende lærere. Med grepene får undervisere på ulike nivåer en didaktisk verktøykasse til egen leseundervisning. 
101 måter å lese på bidrar med ny forskning på feltet. Boka er en skattkiste for alle i det 13-årige skoleløpet som skal jobbe med lesedidaktikk. Målgruppen er forskere, lærerutdannere, studenter og lærere.

Andre bøker i 101-serien: 
101 skrivegrep (2023) [2014] 
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (2016)
101 litteraturdidaktiske grep (2018)
101 grep for å aktivisere elever i matematikk (2019)
101 Ways to Work with Communicative Skills (2019)
101 digitale grep, 2. utgave (2020) [2018]
101 grep om grammatikk (2021)

Kåre Kverndokken er dosent em. i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han arbeider primært med lese-, skrive- og muntlighetsdidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur, og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Kverndokken har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen, artikler innenfor ulike disipliner i faget, og han er redaktør for 101-serien, der seneste utgivelse er 101 skrivegrep – en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk (2. utg., 2023).

Jannike Ohrem Bakke er førsteamanuensis i norskdidaktikk og merittert underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider med grunnleggende ferdigheter, særlig skriving og litteraturdidaktikk i lærerutdanningen, og hun er også opptatt av dramaturgi. Bakke er blant annet medforfatter av Undervisningens dramaturgi. Fortellinger og analyser fra klasserommet (2023).

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245048315
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
415
101 måter å lese på