Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
101 grep om grammatikk
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034370
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
101 serien
101 grep om grammatikk

101 grep om grammatikk
Om språket som system og språket i bruk


Hva er grammatikkens rolle i fagfornyelsen (LK20)? Hva er formålet med grammatikkundervisning, og hvordan lykkes man med den? 

 

101 grep om grammatikk er den åttende boka i Kåre Kverndokkens populære 101-serie, og i likhet med de andre bøkene i serien legges det også her stor vekt på å forene teori og praksis. Boka har 

  • et knippe fagfellevurderte, vitenskapelige artikler som tematiserer grunnleggende spørsmål om grammatikk og grammatikkundervisning, 
  • en fyldig oppslagsdel om språket som system, med begrepene og metaspråket læreren trenger i grammatikkundervisningen, lett tilgjengelig, og 
  • 101 metodiske grep om grammatikk som binder teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier. 

Her får undervisere på ulike nivåer en stor didaktisk verktøykasse til egen grammatikkundervisning. 

 

101 grep om grammatikk bidrar til ny forskning på feltet. Boka er en skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevers grammatiske kompetanse. Bokas målgrupper er lærere, studenter, lærerutdannere og forskere. 

 

Andre bøker i 101-serien: 


  • 101 måter å lese leseleksa på
  • 101 skrivegrep
  • 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på
  • 101 litteraturdidaktiske grep
  • 101 digitale grep, 2. utgave
  • 101 grep for å aktivisere elever i matematikk
  • 101 Ways to Work with Communicative Skills

Format
Språk
Forventes utgitt 11.05.2021
Antall
429,-

Bøker i samme serie