Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Økonomistyring for LØM-emnet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
739,-
Forventes utgitt 13.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Økonomistyring for LØM-emnet

Problemstillingene som presenteres og drøftes i denne læreboken, er knyttet til den økonomiske styringen av bedrifter; hvordan produktpriser fastsettes, hvordan regnskaper analyseres, hvordan budsjetter utformes, hvordan investeringers lønnsomhet beregnes, osv. Til hvert kapittel er det laget kontrollspørsmål og oppgaver som dekker lærestoffet. Boken inneholder også tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Læreboken dekker temaet økonomistyring i LØM-emnet ved fagskolene. De andre temaene som inngår i LØM-emnet, markedsføringsledelse og organisasjon og ledelse, dekkes av en egen lærebok i samme serie. Et felles siktemål for bøkene er å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger på vegne av bedriften med hensyn til både den interne økonomisk-administrative styringen og den eksterne tilpasningen til markedets ønsker og behov. Et gjennomgående trekk ved fremstillingen, er hvordan eksterne krav og forventninger påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstillingen har før øvrig et generelt preg, med eksempler hentet fra en rekke ulike bransjer.

Denne utgaven er oppdatert i forhold til nye læreplaner i emnet og den generelle utviklingen innen digitalisering og bærekraft.  

Frode Hjertnes er siviløkonom fra NHH og har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU. Han underviser i LØM-emnet ved Fagskulen Vestland. Han har tidligere utgitt Organisasjon og ledelse for teknisk fagskole (med Ole-Jacob Møklebust).

Brynjulf Skorpen har en mastergrad fra NHH og en mastergrad fra Clark University. Han har jobbet som kostnadskontrollør i flere større oljeselskaper, og har bredundervisningserfaring i LØM-emnet ved Fagskulen Vestland.


Forfattere:
ISBN:
9788245048674
Utgitt:
Utgave:
2
Økonomistyring for LØM-emnet