Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomistyring 1
Forfattere:
ISBN:
9788245014969
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
632
Gå til ressurs
Økonomistyring 1

Økonomistyring 1

Denne boka gir en omfattende innføring i grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og budsjettering. Økonomiforståelse står i fokus. Målet er å vise hvordan en skaffer relevant dataunderlag, analyserer dataene, blir fortrolig med svakhetene i analyseverktøyene og tar kvalifiserte beslutninger.

Boka inneholder mange praktiske eksempler og egenaktiviteter som sikrer innlæringen av stoffet.

Boka er skrevet både for treårige bachelorstudier i økonomiske og administrative fag og for andre studier hvor man ønsker å fremme grunnleggende økonomiforståelse. Den er bygd opp slik at det er enkelt å foreta utvalg for ulike kursformål. Introduksjonen til finansregnskap og regnskapsanalyse skjer uten bruk av debet og kredit, men fokuserer i stedet på å gi en grundig forståelse for hvordan tallene i regnskapet fremkommer som et resultat av verdivurderinger og registreringer.

Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har gjennom mange år hatt kursansvar for de grunnleggende økonomistyringsfagene ved Handelshøyskolen BI, og har undervisningspraksis fra bedriftsinterne kurs og flere høyskoler.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
699,-