Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomisk familierett
Forfattere:
ISBN:
9788245035568
Utgitt:
Utgave:
2
Økonomisk familierett

Økonomisk familierett

De økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap, samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse, står sentralt i den økonomiske familieretten. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til

– de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie, og
– delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler.

Læreboken er skrevet for studenter i emnet familierett, men vil også være interessant for andre som er opptatt av disse spørsmålene. Denne utgaven er oppdatert med ny arvelov som trådte i kraft 1. januar 2021. Den er også oppdatert med hensyn til andre lovendringer samt ny rettspraksis fra så vel Høyesterett som lagmannsrettene. Ny juridisk teori som er kommet til etter forrige utgave, er innarbeidet. Dessuten er teksten gjennomarbeidet på nytt. 


Asbjørn Strandbakken er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
599,-