Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi og prosjektstyring for anleggsgartner og naturbruk, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
205,-

Økonomi og prosjektstyring for anleggsgartner og naturbruk, Brettbok

Denne boka handler om økonomi, miljø og entreprenørskap. Idet du gjør deg godt kjent med faget ditt, får du her grunnleggende økonomiforståelse og innblikk i teorien bak prosjektgjennomføring, ledelse og etablering av egen bedrift. Boka er basert på erfaringer og eksempler fra service- og produksjonsbedrifters hverdag med hovedvekt på grønn sektor og landbruk. Slik vil boka gjøre deg godt rustet til å forstå mekanismene som kreves om du skulle ha lyst til å prøve deg med oppstart av eget selskap. Men også som ansatt får du en innføring i hva som kan møte deg.

Ved siden av anleggsgartnerfaget henvender boka seg til dem som utdanner seg til agronom, gartnere, skogoperatører og driftsoperatører for idrettsanlegg. Den inngår i en serie for Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag som også består av boka Idrettsanlegg- drift og vedlikehold.

Forfattere:
ISBN:
9788280211439
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG2
Økonomi og prosjektstyring for anleggsgartner og naturbruk, Brettbok