Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økofilosofi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Økofilosofi
Økologi, evolusjonsteori og transformativ læring

Boken innledes med en innføring i tradisjonell økofilosofi med vekt på å formidle hvordan ulike tilnærminger har ulike idèhistoriske forutsetninger. Deretter følger en analyse av økologien som vitenskap i tre ulike modeller. Så legges grunnlaget for en alternativ evolusjonsteoretisk og økologisk begrunnelse for samspillet i naturen.

Videre argumenteres det for en moralfilosofisk posisjon; moralsk holisme som viser at det å ta vare på naturen samtidig er å utvikle våre humanistiske verdier. I et avsnitt om pragmatismens betydning for økofilosofien samordnes noen av de nevnte problemstillingene. 

Til slutt henvises det til en ny læringsmodell: Transformativ læring. Her redegjøres det for hvordan transformativ læring kan bidra til en bedre verden med større økologisk bevissthet og at dette er nært forbundet med respekt for, og solidaritet med våre medmennesker, andre kulturer og folkeslag. 

Forfatteren mener at disse tingene må få en helt annen og mer sentral plass i vårt læringssystem, fra barneskole til høyere utdannelse. Det antydes også hvordan dette kan la seg praktisere i klasserommet.

Trond Gansmo Jakobsen (f. 1952) tok magistergarden i filosofi ved Universitetet i Tromsø i 1984 og dr.philos.-graden på en avhandling om biologiens filosofi ved samme lærested i 1999. Ansatt som universitetslærer og senere som universitetslektor ved UiTø i perioden 1983–94, imidlertid med et avbrekk og opphold ved Harvard University fra 1988–1990. Ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer i 1994 og professor i filosofi og vitenskapsteori ved avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) i 2001.

Han har vært med å starte et økofilosofisk kurs ved UiTø og han har hatt det faglige ansvaret for et internasjonalt økofilosofisk symposium på Svalbard for Arne Næss. Hans artikkel i tidsskriftet Naturen ble kåret til årets artikkel i 2004. Han har tidligere utgitt boken Vitenskapsfilosofi; for natur-og humanvitenskapene,1996. Han publiserer jevnlig i norske og internasjonale fagtidsskrifter, det kan nevnes Environmental Ethics, anthropocentrism vs non-anthropocentrism revised in the light of critical realism (Taylor & Francis, London, 2017).
Forfattere:
ISBN:
9788251920704
Utgitt:
Utgave:
1
Økofilosofi