Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Årsregnskapet - en grunnleggende innføring
Lærebok

Boken gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i finansregnskap. Dette gjelder kurs i grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse. Boken går grundig gjennom sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske resonnementer og regler og prinsipper for regnskapsføring. Det er lagt vekt på en pedagogisk framstilling med mange praktiske eksempler. 

Boka krever ingen forkunnskaper og består av fire hoveddeler:
  • Grunnleggende regnskapsforståelse
  • Regler for bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
  • Regnskapslovens regler om årsregnskapet inklusive kontantstrømoppstilling og en innføring i konsernregnskap
  • Regnskapsanalyse
I tillegg til læreboken er det utarbeidet en oppgavesamling med detaljerte løsningsforslag. Oppgavesamling følger inndelingen i læreboken, og er velegnet både til selvstudier og som støtte for læreboken.

Denne utgaven er oppdatert til gjeldende regelverk per 1. januar 2023 inkludert endringer i oppstillingsplanen i regnskapsloven.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som dosent i finansregnskap ved NTNU Handelshøyskolen. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket, og underviser i dag innenfor fagfeltet finansregnskap, merverdiavgift og skatt.
Forfattere:
ISBN:
9788245047417
Utgitt:
Utgave:
7
Sider:
548
Årsregnskapet - en grunnleggende innføring