Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Årsregnskapet del 2
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Årsregnskapet del 2
Periodisering, vurdering og analyse oppgaver og løsninger

Boken er en videreføring av oppgavesamlingen til Årsregnskapet en grunnleggende innføring av samme forfatter, og er beregnet for et videregående kurs i årsregnskap. Oppgavesamlingen dekker de fleste emnene i et årsregnskap, og består av 20 kapitler fordelt på fire hoveddeler:

- Del I Repetisjon og generelt stoff (kapittel 1 3)
- Del II Eiendeler og gjeld (kapittel 4 12)
- Del III Spesielle emner (kapittel 13 18)
- Del IV Regnskapsavslutning og analyse (kapittel 19 og 20)

Formålet med oppgaveboken er å trene studentene i å behandle sentrale problemstillinger ved avslutning av et årsregnskap i samsvar med den norske regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Boken legger stor vekt på regnskapsavslutning i aksjeselskap, herunder beregning og regnskapsføring av inntektskatt. Det vises blant annet til kapittel 19 med flere større oppgaver med regnskapsavslutning i aksjeselskap.
Boken kan brukes sammen med de fleste bøker om årsregnskapet. Til alle oppgavene er det utarbeidet detaljerte løsningsforslag, men enkelte av oppgavene er uten løsning i boken. Løsning på disse oppgavene kan faglærer få ved å henvende seg til forlaget.

Nytt i 4. utgave
Denne utgaven er oppdatert til ny skattesats på 22 %. Ikrafttredelsen av samlestandarden for foretak med alminnelig regnskapsplikt (øvrige foretak), NRS Regnskapsstandard (HU), er utsatt. I denne utgaven er løsningene derfor oppdatert til gjeldende norske regnskapsstandarder. Henvisningen til NRS Regnskapsstandard (HU) er beholdt der problemstillingen ikke er dekket av de øvrige norske regnskapsstandardene.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i dag innenfor fagfeltet finansregnskap, merverdiavgift og skatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245032949
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
404
Årsregnskapet del 2