Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å være sammen
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102877
Utgitt:
Utgave:
1
Å være sammen

Å være sammen
Intimitetens nye kulturelle vilkår

Intimitet har i vårt samfunn fremfor alt vært forbeholdt privatsfæren og forholdet mellom mann og kvinne. Men skillet mellom privat og offentlige sfære er ikke lenger like klart. Samliv, foreldreskap, seksualitet og kommunikasjonsmåter har gjennomgått store endringer som har utfordret etablerte verdier og normer. Intimiteten siver så å si inn i alle kanaler, i den grad at vi kan snakke om en intimisering og seksualisering av kulturen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
379,-