Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Å være leder i barnehagen

Denne boken handler om ledelse i barnehagen. Den tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere.

Dette er tredje utgave av boken. Første del handler om ledelse i barnehagen, og belyser blant annet ulike ledelsesmodeller og betydningen som skjev kjønnsrepresentasjon i personalgruppen i barnehagen kan ha for ledelse. Bokens andre del dreier seg om mellommenneskelige forhold i en personalgruppe. Her beskrives ledelse av team, kommunikasjon og holdninger, motivasjon, trivsel, konflikter, stress og jobbtilfredshet. Tredje del tar for seg noen av de pedagogiske og personalmessige sidene ved å lede assistenter og fagarbeidere, opptre som saksbehandler i en pedagogisk sammenheng og det å ivareta seg selv som leder.   

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert i forbindelse med nyere forskning og teori, samt lov og rammeverk for barnehagene.

Den viktigste målgruppen for boken er studenter i barnehagelærerutdanningen, men tematikken er også relevant for barnehagepersonell og andre aktører i barnehagefeltet.

Bokens forfattere er førstelektor Eva Skogen (red.), professor emeritus Richard Haugen (Universitetet i Tromsø), dosent Magritt Lundestad (Oslomet – storbyuniversitetet) og dosent Mette Vaagan Slåtten (Oslomet – storbyuniversitetet). Forfatterne har bred faglig og praktisk bakgrunn, og de har publisert flere bøker og artikler innenfor feltet organisasjon og ledelse.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245034097
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
283
Å være leder i barnehagen