Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å utvikle seg i rollen som veileder
Forfattere:
ISBN:
9788283721355
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
68
Å utvikle seg i rollen som veileder

Å utvikle seg i rollen som veileder
Om den emosjonelle delen ved veiledning

Denne boka handler om den emosjonelle dimensjonen ved det å være veileder for nyutdannede lærere.

Innhold:

Hvilken rolle spiller emosjoner i lærerens praktiske hverdag?

Mål for veiledningen
Rammefaktorer i veiledningen
Innhold i veiledningen
Deltakerforutsetninger og rolleavklaringer
Arbeidsmetoder
Evaluering av veiledningen

Forslag til årsplan I september 2018 lanserte Kunnskapsdepartementet Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (Kunnskapsdepartementet, 2018), som uttrykker ambisjoner for hvordan veiledningen skal gjennomføres.

Vårt bidrag er å se på hvilken rolle emosjonene spiller i lærerens praktiske hverdag. Glede, avmakt, aggresjon, frustrasjon og nysgjerrighet oppstår i møte med elever, foreldre og kollegaer. Hvordan skal de nyutdannede lærerne veiledes på en måte som gjør at de lykkes i jobben på best mulig måte?

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
175,-