Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
399,-

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes
En verktøykasse for utdaningsledere,studieadministrasjon og studenttillitsvalgte

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser mange negative sider av at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.

Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet. 

Denne boken introduserer en slik metodisk tilnærming, går systematisk gjennom problemstillinger man bør se nærmere på og gir forslag til løsninger. Alt er basert på omfattende internasjonal forskning på hva som faktisk virker. 
Boken er praktisk orientert og henvender seg først og fremst til utdanningsledere, studenttillitsvalgte og studieadministrasjon i høyere utdanning. 

Harald Åge Sæthre har i over 30 år arbeidet, med prosjekter gjennom hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdig utdannede kandidater. Sæthre har tidligere også ledet det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Han har gjennomført praktisk pedagogisk utdanning og har praktisert som lektor i den videregående skolen. 

Han har deltatt på konferanser og har gjennomført studieturer til Storbritannia, USA og Australia, og har vært invitert som foredragsholder for utdanningspolitikere, næringsliv, studentpolitikere, nasjonale møter for studieadministratorer, en rekke læresteder og lærere i skolen. Arbeider av Tinto, Pascarella, Terenzini og Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tinto’s longitudinal model of institutional departure er et grunnleggende instrument. 
Sæthre tok initiativet til «Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning» og har ledet arbeidet i nettverket de 5 første årene. 
Forfattere:
ISBN:
9788299967815
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
199
Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes