Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg

Sykepleiefaget er ikke et hvilket som helst fag. Sykepleie er å ha faglig omsorg for og ta vare på grunnleggende behov, pleie, fremme helse og forebygge sykdom fra fosteret i mors mage til barn og ungdom, voksne og eldre og hos døende. Sykepleie tar alltid utgangspunkt i situasjoner hvor liv og helse, og sykdom og lidelse, står på spill. Faget er sammensatt og kan ikke samles i korte definisjoner.  For å forvalte samfunnsoppdraget og vårt fagetiske ansvar for enkeltpersoner og samfunn, trenger vi sykepleiere som er bevisste sin sykepleiefaglige funksjon, som tenker og handler profesjonelt, og som samhandler med andre profesjoner på dette grunnlag. 

Denne boken består av utvalgte tidligere publiserte tekster med ny innledning og nye introduksjoner til hver av de fire hoveddelene som boken er delt inn i. Boken kretser rundt temaer som sykepleie-fagetisk relasjonell praksis, profesjon og kunnskap, profesjon og samfunn, og avslutningsvis sentrale verdier, perspektiver og begreper. Forfatterens håp er at boken kan føre til at nye generasjoner sykepleiere ser utfordringer som sykepleiefaget har i dag, deltar aktivt som sykepleiere og sykepleieundervisere, fører faglige dialoger, og tenker og handler sykepleiefaglig i tverrfaglige team. Kort sagt at boken bidrar til å tenke sykepleiefaglig.

Herdis Alvsvåg har vært ansatt ved VID vitenskapelige høgskole i en årrekke og er nå professor emerita ved samme høgskole. Hun har skrevet bøker og fagartikler innenfor sykepleie, etikk, utdanning, danning og sosialpolitikk. Alvsvåg har også undervist og veiledet studenter innenfor disse områdene.

Forfattere:
ISBN:
9788245036886
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
384
Å tenke sykepleiefaglig