Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å lykkes som lærer
Forfattere:
(red.)
(red.)
(Oversetter)
ISBN:
9788232102556
Utgitt:
Utgave:
1
Å lykkes som lærer

Å lykkes som lærer
Betydning av psykologi- og elevkunnskap i skolen

Hvordan kan du som lærer unngå å bukke under og gå gladere hjem, som forøvrig er tittel for to av bidragene.
Å lykkes som lærer er en aktuell og annerledes lærebok i psykologi og pedagogikk. Her får du som leser innblikk i hvordan du kan handle velbegrunnet i en skolehverdag preget av handlingspress.
Forfatterne har inngående kjennskap til skolens hverdag og lærerprofesjonens utfordringer. Boka omhandler blant annet:
* klasseledelse
* lærerens relasjonelle møte med eleven
* individuell tilrettelegging av undervisning
* den flerkulturelle klassen
* løsning av problematferd
* tilrettelegging for gutter og jenter
* skole-hjem samarbeid
* konfliktløsning m.m.
Å lykkes som lærer er en forskningsbasert lærebok som forener praksis og teori. Den retter seg mot lærerutdannere og lærerstudenter, samt lærere i skolen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
499,-